skip to Main Content

Mötesplats Granö för konst- och kulturprojekt
Mötesplats Granö utvecklar och genomför kulturprojekt med byn Granö som utgångspunkt. En projektorganisation som hämtar sin näring ur bygden; kulturellt, historiskt och geografiskt och ur det som alltid funnits här genom skogen, älven och de urgamla lederna som fört människor, idéer, varor och sysslor i en aldrig sinande ström fram och åter genom landskapet.

Utvecklingen av konst- och kulturlivet är en viktig del av det samhällsbyggnadsprojekt som pågår i Granö. Ett samhällsbyggnadsprojekt som omfattar allt som behövs för att skapa en blomstrande livsmiljö; många och nya arbetstillfällen, hållbart boende, skola och utbildningsmöjligheter, fysiska och digitala mötesplatser, handel, kultur- och fritidsaktiviteter. Det vill säga, allt som behövs för att människor ska växa och utvecklas.

Mötesplats Granö arrangerar små och stora konst- och kulturprojekt året runt, inomhus- och utomhus och har tillgång till såväl större som mindre faciliteter i bygden. Att bejaka byns historia och framtid är att bejaka konst- och kulturlivet. Kontakta oss gärna om du vill diskutera dina idéer.

Sjungaregården
– kulturscen kurser och workshops

Sjungaregården är en Västerbottensgård i Granö med anor från 1700-talet. I mangårdsbyggnaden har interiören stått orörd sedan 1900-talets början och besökarna är välkomna in för att uppleva hur ett stort bondehem har sett ut i slutet av 1800-talet. På gården finns café, flera utställningslokaler och en scen för kulturevenemang.

Här kan du delta i en rad olika kulturevenemang som SjungareFolk – en folkmusikfestival i historisk miljö; dagar fyllda med musik, spel, dans och workshops. Eller kurser som Sjungareslöjd – en slöjdfestival där du får möjlighet att testa helt nya slöjdområden och får möta andra slöjdare, nybörjare och mer erfarna för kunskap, erfarenhetsutbyte och härlig gemenskap i en orörd 1800-talsmiljö.

Program 2022

21 juni Sjungaregården öppnar
24 juni Midsommarfirande och årets första vernissage
2-3 juli SjungareSlöjd – Slöjdfestival med 14 olika kurser under 2 dagar
9 juli Konsert
14 juli Temakväll ”skogen” med Västerbotten förr och nu
16 juli Konsert
20 juli Historiekväll m Owe Eliasson
23 juli Mats Bergström & Olle Persson (kammarmusikkväll)
30 juli Psalmtoppen
3 augusti Biokväll i Grandos anda
6 augusti Allsång med Lennart Ljungbergs orkester
12-13 augusti SjungareFolk
20 augusti Konsert med Lisa Nilsson

Med reservation för ändringar

sjungaregarden.se

På Sjungaregården möts slöjd, folkkonst, historia, vardagsliv, modern abstrakt konst och musik

Urfolksspår i Granö

Urfolksspår är ett internationellt residensprogram för urfolkskonstnärer inom olika discipliner, från bildkonst, scenkonst, musik och litteratur till berättande och hantverk, med tyngdpunkt i det samtida uttrycket. Under 2018/19 genomfördes det första residenset för urfolkskonstnärer från hela världen i Granö med sju konstnärer från tre kontinenter. En del av konstverken finns nu i naturen kring Granö och Umeälven.

Begreppet urfolk avser en folkgrupp som härstammar från människor som levde i ett område under lång tid innan andra folkgrupper grundade en stat inom samma område, som har eget språk, egen kultur och egna sedvänjor.

Ett omskrivet verk som du nu kan se i Granö

Gör en upptäcktsfärd. Vår app Meet Nature visar vägen till konstverken.

Arctic Highways
– tolv urfolkskonstnärer i unik vandringsutställning

Nio samiska konstnärer och tre inhemska konstnärer från Kanada och USA inleder dialog och väcker frågor. Utställningen har skapats på initiativ av Mötesplats Granö och kommer under åren 2022-2025 att visas i:

House of Sweden, Washington DC, Yukon Arts Centre, Whitehorse, Swedish American Museum, Chicago (US), Scandinavia House, New York (US) National Nordic Museum, Seattle (US) American Swedish Institute, Minneapolis (US), IAIA Museum of Contemporary Native Arts (MoCNA), Santa Fe (US) Saemien Sijte, Snåsa (NO), Granö i december 2025 som permanent utställning.

Matti Aikio, Tomas Colbengtson, Gunvor Guttorm, Marja Helander, Dan Jåma, Laila Susanna Kuhmunen, Britta Marakatt-Labba,
Olof Marsja, Máret Ánne Sara, Sonya Kelliher-Combs,Maureen Gruben, Meryl McMaster

Granö Beckasin
– konstutställning i restaurangen

Granö Beckasin ligger vid den vackra Umeälven. Här finns alla typer av boenden för besökande och kulturutövare, bland annat i Fågelnästena uppe bland trädens toppar, i hyrstugor eller i det nya ekohotellet. Granö Beckasin är en ekologisk destination för naturturism. En destination som är Eco premium; hög kvalitet och ekologisk. Restaurangen upplåts regelbundet till olika konstutställningar och konstprojekt.

Konstnären Koji Yuki skapar sin utställning hos Granö Beckasin

Granö Beckasin är en destination som är Eco premium; hög kvalitet och ekologisk.

Nabben. Ny paviljong vid Umeälvens strand

Den nya byggsatsningen i Granö heter Nabben och består dels av en paviljong, dels av tillbyggda delar som tillsammans bildar ett multifunktionshus och rymmer restaurang, fest- och konferenssal samt möjligheter till kultur- konstverksamhet. Dessutom stora terrasser med utsikt över Umeälven. Nabben är en av Volvos Ocean Race berömda, mobila och beresta paviljonger flytta till byn för att återbrukas.

Paviljongen är under projektering.

Använd lokalerna i Granö skola under sommarveckorna

Under sommarveckorna finns möjlighet att nyttja lokalerna för konst- och kulturprojekt. Kontakta oss om du har idéer.

Back To Top