skip to Main Content

Nu kommer Arctic Highways till New York. Scandinavia House den 15:e april (på svenska)

Den 15 april öppnar utställningen ”Arctic Highways — Unbounded Indigenous People” med flera programpunkter. Klockan 13.00 framför den grönländska dansaren Elisabeth Heilmann Blind ”UaaJeerneq – den grönländska maskdansen”, det äldsta dramatiska uttrycket bland inuiterna på Grönland. Klockan 14.00 visas dokumentärfilmen ”Historjá – Stitches For Sápmi” från 2022 i regi av Thomas Jackson som skildrar konstnären Britta Marakatt-Labbas kamp för sin kultur mot hoten från klimatförändringarna. Efter visningen framförs en joik av Lars-Henrik Blind. Klockan 15.30 avslutas evenemanget med en paneldiskussion med Britta Marakatt-Labba, Thomas Jackson och Elisabeth Heilmann Blind.

’Uaajeerneq’ – den grönländska maskdansen har funnits i 3 000 till 4 000 år. I början användes maskdansen huvudsakligen för fertilitetsritualer, men med tiden smälte den samman med shamanistiska seanser och var ett välkommet avbrott under de mörka vintermånaderna. I maskdansen elimineras jaget genom att dansaren förändrar och deformerar ansikte och kropp för att sudda ut gränserna mellan människa, djur och kön. Föreställningen börjar med att Heilmann Blind inför publiken förvandlar sig till en maskdansare samtidigt som hon berättar om traditionens historia.

Konstnären Britta Marakatt-Labba har i decennier skildrat urbefolkningens samiska mytologi, relation till naturen och politisk kamp, som i hennes verk Historjá, ett 24 meter långt broderi som skildrar motiv från samernas historia. Med små stygn frammanar hon det samiska folkets historia och mytologi, berättar om kolonialism, statsunderstödd rasism och politiska stridigheter. Nu står hon inför en annan kamp: kampen mot klimatförändringarna. Kommer hennes son att kunna föra familjetraditionen vidare efter generationer av familjens renskötsel? ”Naturen blir verkligen levande i denna fantastiskt vackra berättelse om samernas världsbild och mytologi”, skrev Business Doc Europe.

Efter filmen uppträder Lars-Henrik Blind med joik. Renskötare, jojkare och berättare som varit en aktiv kulturarbetare i Sápmi i mer än 40 år. Som ung jojkare turnerade han med framstående jojkare hemma och utomlands. Han har varit involverad i många olika kulturprojekt genom åren bland annat på Giron Sámi Teáhter i Kiruna och turnerat som berättare runt om i Norden och deltagit en mängd olika filmproduktioner.

Programmet avslutas med att Britta Marakatt-Labba, Thomas Jackson och Elisabeth Heilmann Blind håller en paneldiskussion som modereras av Tomas Colbengston.

”Arctic Highways — Unbounded Indigenous People” visar konstverk och hantverk av 12 inhemska konstnärer från Sápmi, Kanada och Alaska i en utställning som lyfter fram de blomstrande kulturella och andliga samhällena i den arktiska regionen. Utställningen är öppen för visning klockan 12-18.

Utställningen visas till och med den 22 juli 2023.

VISIT THE VIRTUAL EXHIBITION HERE →

SCANDINAVIA HOUSE, 58 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10016
WEB:  www.scandinaviahouse.org

Back To Top