skip to Main Content

Om Mötesplats Granö

Mötesplats Granö är en förening med säte i Granö som ligger Västerbotten i Norra Sverige men med världen som arena. Föreningens ändamål är att främja Granöbygdens utveckling genom samverkan med konstnärer, kulturverksamheter, civilsamhälle, näringsliv och kommunala verksamheter. Ändamålets tillämpning ska främja medlemmarnas ekonomiska, sociala och ideella intressen genom att Granöbygden utvecklas. Verksamheten ska, genom att samla och presentera samtida konst av konstnärer och hantverkare från olika folkgrupper, med tonvikt på urfolken, stimulera möten mellan olika folkgrupper och samhällsaktörer. Möten eller utbyten kan ske i Granöbygden eller andra platser i Sverige, Norden och världen.

Styrelse Mötesplats Granö

Jan Wejdmark

Yvonne Rock

Tomas Colbengtson

Kontakta oss!

Mötesplats Granö

Kontaktperson: Bengt Waldemarson
 bengt@relationera.se
Tfn: 0706180130

Arctic Highways

Kontaktperson: Yvonne Rock
 yvonnerock.stockholm@gmail.com
Tfn: 070-9587125

Besöksadress:

Mötesplats Granö
Blåvägen 79
92295 Granö

Fem frågor till

Jan Wejdmark, styrelseordförande
Mötesplats Granö

Vad gör Granö speciellt som mötesplats?

Granö var en mötesplats redan under 1400-1500-talet där samer, bönder, handelsmän möttes till samtal, handel och fest. Byn är också känd som en samisk handelsplats från denna tid. Byn var en naturlig mötesplats med sitt läge mitt  i skogslandet mellan hav och fjäll. 

Hur vet man att platsen har en så lång historia som mötesplats?

Västerbottens museum har startat en arkeologisk undersökning för att finna den tidigare marknadsplatsen och utgrävningar planeras under det närmaste året. Markscanning genomfördes för ett par år sedan och man har funnit intressanta marklager inom det område som den muntliga traditionen i bygden pekat ut som marknadsplats.

 Vad betyder det att både Umeälven och blå vägen går genom byn?

Under lång tid var älven den naturliga färdvägen och var så även då Carl von Linné passerade Granö på sin Lappländska resa i maj-juni 1732. Vägen slutade då i Granö och han roddes därför uppför älven av en av Granöborna till Lycksele. Linné skriver i sin bok om hur vackert det var att färdas längs älven. Klassisk är hans bild av bonden med båten på ryggen när han sprang uppför och förbi Tuggenforsen. Idag är Granö en viktig mötesplats längs  E12, dagens färdled från kust till fjäll och över till Atlantkusten i Norge.  

Hur märks historien som mötesplats av idag?

Genom Granö Beckasin och Sjungaregården är bygden idag också mål för resenärer från hela världen som söker unika natur- och kulturupplevelser. Samerna har fortfarande sina renar för vinterbete i området och bygden är en mötesplats för människor från många kulturer. Under 2018/19 genomfördes det första residenset för urfolkskonstnärer från hela världen i Granö med sju konstnärer från tre kontinenter där en del av konstverken nu finns i naturen kring Granö och Umeälven.

 Hur ser framtiden ut?

I framtiden ser jag Granö växa till en av de viktigaste mötesplatserna för historia, kultur och natur i norra Europa. Med skapandet av en världsutställning för urfolkskonst, Arctic highways med tolv fantastiska konstnärer från Sapmi, Canada och Alaska, som först turnerar mellan stora museer och utställningsplatser i Amerika och Europa under åren 2022-2025 för att sedan landa som en permanent utställning i Granö binder vi samman människor och skapar också starten för en internationell urfolksscen unik för världen.

Jan Wejdmark är född och uppvuxen i Granö. Civilingenjör inom fastighetsekonomi, miljö och juridik vid KTH, initiativtagare och grundare till Mötesplats Granö.

Back To Top