skip to Main Content

Om byn Granö

Granöbygdens mänskliga historia är flera tusen år. Det vittnar alla fångstgropar om och de geologiska fynden som gjorts. Ingen forskare har dock hittills kunnat säga säkert när de första människorna bosatte sig här, men i Riksarkivet finns skattelängder som omnämner Granö år 1539. Bonden Gulle är en av dem, han bosatt sig förmodligen redan i slutet av 1400-talet. År 1543 blev Granös två husfäder registrerade i Gustav Vasas jordabok. Kungen skulle ha sin skatt även från granöborna, de som länge bodde i den överst belägna byn från kusten sett. Granö var vid den tiden ”sista utposten” mot lappmarken. Här hade samerna renarna på vinterbete, kungens fogdar tog upp skatt och bönderna bedrev handel. Granö har sedan dess varit en viktig mötesplats.

Linnés lappländska resa 1732  

Under sin lappländska resa 1732 besökte Carl von Linné Granö på sin väg uppför älven och inåt landet. Resan gick delvis med båt på älven då det inte fanns vägar genom de stora skogarna. Som kuriosa kan nämnas att Linné gjorde en enkel skiss över en båttyp som han såg i Granö och som var specialkonstruerad för älven. Båten var så liten och lätt att en person kunde bära den på ryggen förbi forsar och ofarbara partier på älven. En detalj som Linné noterade var att båten var ”ihopsydd” med rötter från gran och inte ihopsatt med olika former av järnbeslag, hakar eller nitar. På bilden kan sömmarna som håller ihop borden anas.

Ur Carl von Linnés anteckningar samt en karta från samma tid

Skogsarbete och flottning under 1800- och 1900-talet  

Under 1800-talet och stora delar av 1900-talet gav skogsbruket och flottningen en betydande del av bygdens arbetstillfällen. Som mest var det nära 13 miljoner stockar som transporterades med vattnet från det allra innersta av Västerbotten ner till kusten. Mängden virke som flottades under en säsong motsvarar fler än 30 000 fullastade timmerbilar. Det var många granöbor som genom decennierna fick jobb med att se till att stockarna nådde hela vägen ned till kusten. Bara i Ume- och Vindeläven arbetade varje säsong mellan 4 000 och 5 000 man med flottning och sortering.

Under arbete med timmerflottning på Umeälven

Den mäktiga Umeälven

Ume älv (eller Umeälven) är en av de stora Norrlandsälvarna, 470 km lång. Avvattningsområdet är cirka 29 300 km² och medelvattenföringen vid mynningen cirka 450 m³/s. Älven börjar vid norska gränsen i sjön Överuman och mynnar i Östersjön i Norra Kvarken. Byn Granö ligger på ömse sidor av Umeälvens strand, sju mil uppströms från kusten och Umeå.

Blå vägen från kust till kust

Granö ligger utefter Blå vägen, en historisk viktig led som förenat människor mellan Norska atlantkusten och Svenska östersjökusten. Blå vägen sträckte sig inledningsvis mellan Mo i Rana genom Granö och vidare till Umeå. På sträckan Mo i Rana – Umeå är vägen identisk med E12. Därefter går Blå vägen vidare med färja över Kvarken till Vasa vid finska kusten och förlängdes till Värtsilä vid ryska gränsen.

Semesteräventyrare lägger ut från Granö Beckasin

Umeälven kan vara lika spektakulär på vintern

Några årtal i vår historia

1539
Två husfäder tas upp i bågskattelängden för Västerbotten. Jöns Gullesson är en av dem.

1500-talet fram till 1606
Samer från Ume och Ångermanlands lappmarker beger sig till Granö en gång per år för att betala skatt, bedriva handel, gå på gudstjänster och för att närvara vid ting. Under andra hälften av 1500-talet blev Granö känt för de stora ”lappkalasen” där det bjöds ymnigt på mat och dryck.

1543
Två husfäder registreras i Gustav Vasas jordebok.

1603
Kung Karl IX:s utsände Daniel Hjort träffar samer i Granö med uppdraget att genomföra en nyordning med en ny kyrk- och marknadsplats i Lycksele, som invigs året därpå.

1671
Granö finns med på karta upprättad av Jonas Persson Gedda. Fem boplatser finns med på kartan.

1718
Petter Häggströms karta över ”Granöhn” visar fem boplatser.

1732
Carl von Linné övernattar i Granö och får smaka bävergäll. Dagen därpå får han båtskjuts till Lycksele där båten vid forsarna bärs av båtkarlen.

1787
Avvittringskartor skaps. Tio bondgårdar.

1800-talet till 1980
Timmerflottning i älven samt dess biflöden.

1863-1864
En karta för laga skifte upprättas.

1894-1895
Bernstens handel timras upp, där nuvarande GoMaten ligger i dag.

1908
Tegsnässkidan startas av Ludvig Jonsson.

1925
Granö IF bildas.

1933-1970
Byssjans kraftverk, Granö Elektriska Förening.

1936
Granö skola byggs av byggmästare Hilmar och Albert Magnusson från Granö..

1941
Granö blir municipalsamhälle. (Upplöses 1958.)

1953
Kyrkan börjar byggas och invigs året därpå.

1958
Undersökningar genomförs av Riksantikvarieämbetet inför byggnaden av Bjurfors övre kraftverk.

1964
Sigfrid och Marta Persson flyttar in i Granögården där övervåningen är vandrarhem. De kom även att driva Högkammens camping.

1977
Tegsnässkidans nya fabrik invigs.

2004
Granöbygdens golfklubb bildas. Birgitta Rydman är drivande.

2004
Granö Framtidsgrupp räddar Granö Skola.

2008
Granöbygdens golfklubb inviger golfbanan.

2008
Granö Beckasin AB bildas.

Back To Top