skip to Main Content

Kulturens roll i samhällsbygget – Granö ett exempel!

Möte med Lawen Redar, kulturutskottet med Jan Wejdmark, Bengt Waldemarson och Yvonne Rock från Mötesplats Granö.  Vi förde dialog om kulturens roll i samhällsbygget och vikten av social hållbarhet i utvecklingen av Granö och världen. Vi berättade om Mötesplats Granö framtidsplaner och vandringsutställningen Arctic Highways.

 

Back To Top