skip to Main Content

Se filmen om ASI och hur Arctic Highways inspirerat till fler utställningar med urfolkstema.

När American Swedish Institute i Minneapolis valt att visa konstutställningen Arctic Highways skapades ringar på vattnet som ledde till att flera andra utställningar nu visas. Det gemensamma temat är är att utställningarna på olika sätt fokuserar på urfolk.

ASI har ett tv-produktionsbolag – Pioneer PBS – som partner och de har producerat en film som beskriver processen. Klicka på videon ovan och se den i sin helhet här på sidan.

Mer om utställningen Arctic Highways på American Swedish Institutes hemsida:

asimn.org/exhibition/arctic-highways-unbounded-indigenous-people/

Back To Top